Archiv pro měsíc: Říjen 2013

publikováno: 22.10.2013 v 7:13
Google Apps – Admin TIPs – Diskusní skupiny pro vnitrofiremní komunikaci

Méně známým modulem Google Apps pro vnitrofiremní použití jsou ‚Diskusní skupiny‘ . Ty jsou ve světě IT velmi populární jako komunikační nástroj mnoha známých softwarových projektů. jejich využití je však možné v rámci firemních Google Apps pro čistě privátní vnitrofiremní kounikaci. V rámci organizace si tak mohou uživatelé zřizovat tématicky zaměřené diskusní skupiny a nebo například skupiny odrážející jednotlivá firemní oddělení. Diskusní skupiny se tak stávají užitečným nástrojem pro komunikaci mezi pracovníky například v rámci řešených projektů.

google_groups_01

google_groups_02

publikováno: 15.10.2013 v 8:31
Google Apps – Admin TIPs – Statistiky používanosti systému

Administrační rozhraní Google Apps poskytuje nástroje pro sledování používanosti celého systému uživateli. K dispozici jsou agregovaná data ve formě grafů, která mohou být velmi přínosnou informací pro přehled o tom, nakolik se vaši uživatelé ses systémem zžili a používají jej. Monitorovány jsou tyto oblasti Google Apps: admin_tip_prehledy

  • používání Gmailu (poštu)
  • používání kalendáře
  • používání Google Disku s dokumentů
  • použivání mobilních zařízení

Sledovány a zaznamenávány jsou i administrační úkony jako vytvoření uživatele, jeho smazání nebo aktivace vybraných služeb. Součástí logu je informace o provedené věci, jméno autora, datum a IP adresa, ze které to bylo provedeno.

admin_tip_prehledy_02

publikováno: 05.10.2013 v 8:08
Google Apps – Admin TIPs – Zakázání sdílení dokumentů mimo organizaci

Sdílení informací je moderním trendem v mnoha oblastech. V korporátní sféře sebou sdílení informací nese mnohá bezpečnostní rizika mezi která můžeme zařadit prozrazení vnitrofiremních informací. Může tak docházet k dilematu, kdy chcete, aby uživatelé sdílení informací používali, ale zároveň nechcete, aby se citlivé informace dostávali vně organizace a to ať již záměrně a nebo pouze z nedbalosti nebo neznalosti uživatele. V prostředí Google Apps tomu můžete předejít správným nastavením ve kterém lze specifikovat, že uživatelé nemohou sdílet dokumenty mimo organizaci. Jednoduchým nastavením tak můžete ovlivnit možnosti uživatelů.

google_apps_admin_nastaveni_sdileni_tip_02

TCL Logo
mezi naše zákazníky patří:
KOFOLA, Dalkia, Povodí Odry
Citibank, Tescoma, TEVA, BorsodChem