Archiv autora: admin

publikováno: 22.10.2013 v 7:13
Google Apps – Admin TIPs – Diskusní skupiny pro vnitrofiremní komunikaci

Méně známým modulem Google Apps pro vnitrofiremní použití jsou ‚Diskusní skupiny‘ . Ty jsou ve světě IT velmi populární jako komunikační nástroj mnoha známých softwarových projektů. jejich využití je však možné v rámci firemních Google Apps pro čistě privátní vnitrofiremní kounikaci. V rámci organizace si tak mohou uživatelé zřizovat tématicky zaměřené diskusní skupiny a nebo například skupiny odrážející jednotlivá firemní oddělení. Diskusní skupiny se tak stávají užitečným nástrojem pro komunikaci mezi pracovníky například v rámci řešených projektů.

google_groups_01

google_groups_02

publikováno: 15.10.2013 v 8:31
Google Apps – Admin TIPs – Statistiky používanosti systému

Administrační rozhraní Google Apps poskytuje nástroje pro sledování používanosti celého systému uživateli. K dispozici jsou agregovaná data ve formě grafů, která mohou být velmi přínosnou informací pro přehled o tom, nakolik se vaši uživatelé ses systémem zžili a používají jej. Monitorovány jsou tyto oblasti Google Apps: admin_tip_prehledy

  • používání Gmailu (poštu)
  • používání kalendáře
  • používání Google Disku s dokumentů
  • použivání mobilních zařízení

Sledovány a zaznamenávány jsou i administrační úkony jako vytvoření uživatele, jeho smazání nebo aktivace vybraných služeb. Součástí logu je informace o provedené věci, jméno autora, datum a IP adresa, ze které to bylo provedeno.

admin_tip_prehledy_02

publikováno: 05.10.2013 v 8:08
Google Apps – Admin TIPs – Zakázání sdílení dokumentů mimo organizaci

Sdílení informací je moderním trendem v mnoha oblastech. V korporátní sféře sebou sdílení informací nese mnohá bezpečnostní rizika mezi která můžeme zařadit prozrazení vnitrofiremních informací. Může tak docházet k dilematu, kdy chcete, aby uživatelé sdílení informací používali, ale zároveň nechcete, aby se citlivé informace dostávali vně organizace a to ať již záměrně a nebo pouze z nedbalosti nebo neznalosti uživatele. V prostředí Google Apps tomu můžete předejít správným nastavením ve kterém lze specifikovat, že uživatelé nemohou sdílet dokumenty mimo organizaci. Jednoduchým nastavením tak můžete ovlivnit možnosti uživatelů.

google_apps_admin_nastaveni_sdileni_tip_02

publikováno: 27.09.2013 v 7:01
Google Apps – Administrační TIP: Převedení vlastnictví dokumentů Google Disku na jiného uživatele

Jako administrátoři systému Google Apps máme k dispozici mnoho zajímavých nástrojů, které pomáhají řešit jak rutinní situace, tak i některé méně časté. Dostupné nástroje se týkají jednotlivých modulů Goolgle Apps a jsou tak k dispozici i pro Google Disk. U něj tak nacházíme možnost převedení vlastnictví dokmentů na jiného uživatele. Představte si dlouholetého pracovníka, který opouští firmu nebo je přeřazen na zcela jinou pozici. Používal-li Google Disk, má v něm patrně množství dokumentů, které je tak možno tímto nástrojem převést na jiného uživatele, který nastoupí na jeho místo.

google_disk_admin_tip_01

publikováno: 17.09.2013 v 9:02
Google Apps – Administrační TIP: Hromadné nastavování emailových podpisů u uživatelů

Administrátoři jakýchkoliv systémů se často potýkají s potřebou, provést nějaké hromadné nastavení automatizovaným způsobem. Máte-li ve vašich firemních Google Apps velké množství uživatelů, může být nastavování v jejich jednotlivých účtech (emailech) poměrně časově náročnou záležitostí. Dobrým příkladem může být potřeba nastavování textu podpisu v patičce emailu všem uživatelům jednotně, dle firemního vzoru. Nová osoba přijata do pracovního poměru ve firmě dostává emailovou schránku a dle údajů z personálního oddělení je zapotřebí do této emailové schránky nastavit podpis.

K takovéto úloze a mnoha jiným má Google připraveno tzv. ‚Admin SDK‘ , API umožňující programové provádění některých administračních úkonů. Podporovány jsou REST, JAVA, Python a .NET , pomocí těchto prostředků je možno administrační kroky začlenit například do vaše intranetu nebo je vytvořit jako periodický proces, který bude aktualizovat podpisy v emailech uživatelů v noci na pozadí.

Seznam možných akcí ‚Admin SDK‘ je možno nalézt v přehledné dokumentaci: https://developers.google.com/google-apps/email-settings/

google_apps_admin_sdk_code

publikováno: 17.09.2013 v 8:54
Google Apps – přístup na firemní soubory přes Google Disk

Google Disk je známý a oblíbený prostředek pro ukládání souborů a jejich sdílení mezi různými počítači či zařízeními uživatele. Těmi mohou být mobilní telefon, tablet či přenosný počítač. Pokud má firma na lokální síti sdílený souborový systém, kam jsou ukládány smlouvy, nabídky, poptávky apod. čas od času vznikne potřeba si takový soubor vzít sebou například na schůzku. Pokud jste si vzpomněli v kanceláři, patrně jste si jej nakopírovali na Google Disku s tím, že si jej později na svém iPadu otevřete. Pokud jste si však před odchodem z kanceláře nevzpomněli, můžete využít služeb modulu ‚Soubory‘ systému NET.Notes.

Zmiňovaným modulem je prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní možno zpřístupnit souborový disk ve firmě. Soubor si můžete otevřít a nebo, pokud jej potřebujete vzít sebou mimo dosah sítě, můžete si jej jednoduše nechat přenést do vašeho Google Disku a pak si jej na iPad synchronizovat. A to vše díky chytrému Google Apps API, které umožňuje programově ze službami Google Disk komunikovat.

google_apps_blog_disk

publikováno: 23.08.2013 v 8:51
Google Apps – Zápis do osobního Google kalendáře z Intranetové aplikace

Společnost Google pro své známé služby poskytuje velmi flexibilní API umožňující s vybranou službou programově komunikovat. Je tak Aplikace Google možno v mnoha směrech  začlenit do firemního intranetu. Jednou z takových oblastní může být možnost automatického zápisu z intranetové aplikace do osobního Google kalendáře uživatele. Pokud tedy například uživatelé v hojné míře používají  Google kalendář na mobilních zařízeních je možno prostřednictvím Google Apps API takovýmto uživatelům vytvářet položky v kalendáři. Dít se tak může automaticky a nebo například jako uživatelem řízená událost iniciována na tlačítko (viz obrázek) .

google_apps_calendar