Archiv pro rubriku: administrace

publikováno: 05.10.2013 v 8:08
Google Apps – Admin TIPs – Zakázání sdílení dokumentů mimo organizaci

Sdílení informací je moderním trendem v mnoha oblastech. V korporátní sféře sebou sdílení informací nese mnohá bezpečnostní rizika mezi která můžeme zařadit prozrazení vnitrofiremních informací. Může tak docházet k dilematu, kdy chcete, aby uživatelé sdílení informací používali, ale zároveň nechcete, aby se citlivé informace dostávali vně organizace a to ať již záměrně a nebo pouze z nedbalosti nebo neznalosti uživatele. V prostředí Google Apps tomu můžete předejít správným nastavením ve kterém lze specifikovat, že uživatelé nemohou sdílet dokumenty mimo organizaci. Jednoduchým nastavením tak můžete ovlivnit možnosti uživatelů.

google_apps_admin_nastaveni_sdileni_tip_02

publikováno: 27.09.2013 v 7:01
Google Apps – Administrační TIP: Převedení vlastnictví dokumentů Google Disku na jiného uživatele

Jako administrátoři systému Google Apps máme k dispozici mnoho zajímavých nástrojů, které pomáhají řešit jak rutinní situace, tak i některé méně časté. Dostupné nástroje se týkají jednotlivých modulů Goolgle Apps a jsou tak k dispozici i pro Google Disk. U něj tak nacházíme možnost převedení vlastnictví dokmentů na jiného uživatele. Představte si dlouholetého pracovníka, který opouští firmu nebo je přeřazen na zcela jinou pozici. Používal-li Google Disk, má v něm patrně množství dokumentů, které je tak možno tímto nástrojem převést na jiného uživatele, který nastoupí na jeho místo.

google_disk_admin_tip_01

publikováno: 17.09.2013 v 9:02
Google Apps – Administrační TIP: Hromadné nastavování emailových podpisů u uživatelů

Administrátoři jakýchkoliv systémů se často potýkají s potřebou, provést nějaké hromadné nastavení automatizovaným způsobem. Máte-li ve vašich firemních Google Apps velké množství uživatelů, může být nastavování v jejich jednotlivých účtech (emailech) poměrně časově náročnou záležitostí. Dobrým příkladem může být potřeba nastavování textu podpisu v patičce emailu všem uživatelům jednotně, dle firemního vzoru. Nová osoba přijata do pracovního poměru ve firmě dostává emailovou schránku a dle údajů z personálního oddělení je zapotřebí do této emailové schránky nastavit podpis.

K takovéto úloze a mnoha jiným má Google připraveno tzv. ‚Admin SDK‘ , API umožňující programové provádění některých administračních úkonů. Podporovány jsou REST, JAVA, Python a .NET , pomocí těchto prostředků je možno administrační kroky začlenit například do vaše intranetu nebo je vytvořit jako periodický proces, který bude aktualizovat podpisy v emailech uživatelů v noci na pozadí.

Seznam možných akcí ‚Admin SDK‘ je možno nalézt v přehledné dokumentaci: https://developers.google.com/google-apps/email-settings/

google_apps_admin_sdk_code

TCL Logo
mezi naše zákazníky patří:
KOFOLA, Dalkia, Povodí Odry
Citibank, Tescoma, TEVA, BorsodChem